top of page
Busk-Innovation-Produktudvikling.gif

Industriel Design & Produktudvikling

Udvikling af nye produkter er en spændende proces, som kræver plads til udfoldelse af nye tanker og ideer, men også en struktureret tilgang, der kan sikre et vellykket resultat og en sund business case. Min erfaring med at udvikle nye produkter fra ide til et produktionsklart design hjælper jer til at sikre fremskidt og produkter som sælger.

Designstrategi

Jeg hjælper med at facilitere aktiviteter som kan klarlægge nye indsigter i slutbrugerens ønsker og behov, samt tilbyder strategisk rådgivning omkring produktets position i markedet. Dybdegående indsigt i eftertragtede funktionaliteter og det rette æstetiske udtryk er ofte afgørende for hvorvidt et produkt får succes i markedet 

 • Forbrugerresearch & interviews

 • Teknologi- & materialeafsøgning

 • Kravspecifikation til produktets funktioner

Mariager Fjord Mads Busk Larsen.jpg
Produktskitse.png

Designkoncept

Med stærke skitseringsevner skaber jeg hurtige visualiseringer af produktideer & designs. Designskitser er et vigtigt værktøj i den tidlige udviklingsfase og hjælper til at sætte retning og visioner for dit projekt. I konceptfasen skal mange forskellige retninger afsøges og derfor faciliterer jeg gerne brainstorm workshops og bygger hurtige modeller, 3D og mock ups som kan bruges til at vurdere styrken af desigforslagene 

 • Skitseforslag af design idéer

 • 3D mock up og visualiseringer

 • Tidlige prototyper og 3D prints

Designdetaljering

I faser 3 af produktudviklingen går vi en step dybere i detaljen på et eller flere valgte designforslag. Har yder jeg assistance med mekanisk konstruktion af produktets enkeltdele i SolidWorks. Solid forståelse for materialer, produktion- og saamlingsteknikker er mit afsæt for at bidrage med nytænkede  og kosteffektive løsninger på tekniske udfordringer. 

 • 3D konstruktion af emner (SolidWorks)

 • Udarbejdelse af produktionsgrundlag

 • Overflade finish og materialespecifikation

Produktudvikling test.jpg

Modning & Validering

På baggrund af tegningsgrundlaget fra designdetaljeringen fremstilles produktionværktøjer og masteremner, som danner grundlag for test af produktets egenskaber og funktionalitet. Samtidig påbegyndes processen omkring markedsføring og emballering, hvor jeg også gerne byder ind med designforslag.

 • Inspektion af masteremner

 • Tilpasning af emnedesign og produktionsgrundlag

 • Forbrugertest af 0-serie

Busk Innovation Industriel designer logo

Unikke produkter - tilpassede udviklingsforløb

Ikke to forløb er ens, når det kommer til produktudvikling. Derfor tager et samarbejde med Busk Innovation altid afsæt I jeres behov og ønsker til processen og jeg giver gerne et bud på at assistere med lige den del, som jeres organisation mangler input til. Overstående model er mit udgangspunkt for en struktureret tilgang som sikrer gode resultater, fremdrift og overblik. Hver fase afsluttes med et møde, hvor der tages beslutning omkring næste skridt og der er således mulighed for at stoppe processen undervejs, hvis forudsætningerne for projektet ændrer sig. I kan forvente følgende output fra udviklingsfaserne i min model. 

1. Designstrategi
 • Produktspecifikation med produktfunktioner og egenskaber

 • Moodboards for æstetiske retningers

 • Mål for produktets markedspris

 • Projektplan

2. Designkoncepter
 • Designskitser & 3D visualiseringer

 • Beskrivelse af materialevalg og primære fremstillingsmetoder

 • Komponentliste og prisoverslag

3. Design detaljering
 • Produktionstegninger

 • Endelig materiale- og farvevalg

 • Tolerancesætning og overfladefinish

 • Leverandørvalg

4. Test & Validering
 • Testrapporter for slutbrugertest

 • Tilpassede emnetegninger for produktionsgrundlag

 • Ideer til markedsføring

Med mig ombord på projektet får du en erfaren industriel designer som kan holde udviklingsprocessen effektiv, struktureret og på sporet. Sammen skaber vi funktionelle, bæredygtige og smukke produkter baseret på en solid design strategi.

bottom of page